Raytheon revamps Sarcos exoskeleton

Raytheon revamps Sarcos exoskeleton, creates better, faster and stronger XOS 2 (video) — Engadget.